Re-integratie

met 70% plaatsingspercentage

Werkfit Maken

Re-integratie heeft alles te maken met persoonlijke situaties van mensen. HypoVisie ondersteunt en begeleidt mensen om ze weer Werkfit te krijgen, of mensen te ondersteunen in de zoektocht naar duurzaam passend werk. We gaan daarbij ook uit van de holistische (Hypo)Visie. Lichaam, geest en sociaal leven staan direct met elkaar in contact en bepalen samen of je gelukkig bent en succes hebt. Dit geldt ook voor het re-integratietraject.

‘Werkfit maken’ is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering vanuit het UWV. ‘Werkfit maken’ is erop gericht om mensen met een uitkering dusdanig fit te maken zodat ze weer inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Bij de meeste trajecten wordt veel aandacht besteed aan het zoeken, verkrijgen en behouden van werk. Cliënten krijgen tijdens een traject vaak coaching, scholing, training en sollicitatiecursussen. Veel aandacht is gericht op werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten van de cliënten.
Wij hebben gesignaleerd dat deze inspanning voor een deel van de cliënten onvoldoende is, omdat er bij hen sprake is van belemmerende factoren. Het komt regelmatig voor dat cliënten te maken hebben met privéproblemen, waardoor hun regelvermogen afneemt en zij niet in staat zijn de volledige aandacht te richten op het re-integreren. Dit geld ook wanneer je lichamelijk niet in balans bent. . We gaan daarbij ook uit van de holistische (Hypo)Visie. Lichaam, geest en sociaal leven staan direct met elkaar in contact en bepalen samen of je gelukkig bent en succes hebt. Dit geldt ook voor het re-integratietraject.

Mensen moeten daarom een goed en verhelderd beeld hebben van zichzelf, hun potentieel en belemmeringen om te kunnen zetten naar bruikbare competenties ter bevordering van de re- integratie. We zeggen dan ook:

 

Een verhelderend inzicht verbetert je uitzicht.

Waar nodig pakken wij de privéproblematiek op, en zetten de zaken weer op de rit zodat de situatie hanteerbaar wordt. Ook werken wij samen met een sport en gezondheidscentrum waar onze cliënten begeleid worden met een gezonde lifestyle.

Met deze werkwijze heeft HypoVisie Twente tot een plaatsingspercentage van circa 70% behaald waar we erg trots op zijn.

Vrijblijvend een afspraak maken
 
 

Intakegesprek
We starten bij ieder traject met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij inventariseren wij de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn die succesvolle re-integratie in de weg kunnen staan.

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Het doel is om de cliënt zo snel mogelijk Werkfit te krijgen. Na goedkeuring door het UWV start het traject.

HypoVisie Twente verricht onder meer de volgende activiteiten:

  • Het versterken van werknemersvaardigheden zal worden ingezet wanneer de cliënt al wat langer uit het arbeidsproces is. Er wordt gewerkt aan het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn. Hiervoor kunnen we onder andere een vaardigheidstraining inzetten, er kan gekozen worden voor vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.
  • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Hierbij ligt de focus op het verhogen van de fysieke en mentale weerbaarheid. Wanneer een cliënt belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek hoe hiermee om te gaan zodat de aandacht gericht kan worden op het vinden van werk.
  • In beeld brengen van arbeidsmarktpositie. Hierbij inventariseren we de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt. Dit wordt in relatie tot de eisen van de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Eventueel kan een assessment helpen om te ontdekken welke baan of welk beroep passend is en waar de beste kansen liggen.
Plan een intakegesprek in

Naar werk!
In dit traject wordt samen met de re-integratiecoach onderzocht wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is dat de cliënt aan het einde van het traject geen belemmeringen meer ervaart om aan het werk te gaan.

Duur traject
Een Werkfit traject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per cliënt verschillend. Dit is mede afhankelijk van de soort uitkering van de cliënt.

Beoogde resultaten

  • Eventuele belemmeringen zijn grotendeels uit de weg geholpen en de situatie is weer hanteerbaar;
  • Wij bieden inzicht en zoeken naar praktische en structurele oplossingen;
  • Cliënt is ook lichamelijk weer in balans.
  • Wij zorgen ervoor dat de volledige aandacht gericht kan worden op het re-integreren naar werk.
  • Plaatsing naar duurzame arbeid.
 

Bel voor een afspraak


(088) 030 04 11

Of E-mail ons


info@hypovisie.com
 

Referenties