Loopbaanbegeleiding

Jobcoaching

Met jobcoaching kunt u de werkcompetenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten groeien zodat autonome deelname aan arbeid mogelijk wordt en blijft. Het optimale resultaat van jobcoaching is dat het werkgever en werknemer samen lukt om de werknemer zelfstandig (zonder inzet van een jobcoach) te laten functioneren. Soms blijft ondersteuning van een jobcoach echter noodzakelijk om duurzame inzetbaarheid te borgen. . Een jobcoach zorgt dat op de werkplek de voorwaarden gecreëerd worden waarbinnen de cliënt goed kan functioneren. De jobcoach van HypoVisie Twente heeft veel ervaring. Met zijn expertise ondersteunt onze jobcoach de werknemer met een persoonlijk coaching programma op zijn werk. In de meeste gevallen wordt jobcoaching vergoed door het UWV of de gemeente.

JOBCOACHINGSTRAJECT

Een jobcoachingstraject is voor elke werknemer anders en altijd op maat. Zo creëert u de perfecte omstandigheden voor een duurzaam dienstverband. De jobcoach ondersteunt ook u als werkgever bij de afstemming met uw werknemer en de vormgeving van de optimale manier om goed en functioneel werknemerschap zo goed mogelijk tot uiting te laten komen en de werknemer zonder jobcoach te laten functioneren.

 

DE JOBCOACH:

  • ondersteunt werkgever en collega’s bij de communicatie/afstemming met de medewerker en directe collega’s;
  • maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker;
  • is betrokken bij het inwerkproces;
  • traint werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer;
  • evalueert de voortgang en zet een actieplan uit;
  • zorgt voor afstemming met de andere levensgebieden om zo goed mogelijk te kunnen werken.

INTERNE JOBCOACHING

Als u zelf subsidie aanvraagt, dan noemt het UWV dat interne jobcoaching.

EXTERNE JOBCOACHING

Als uw werknemer de subsidie aanvraagt, spreken we over externe jobcoaching

Vrijblijvend een afspraak maken
 
 
 

Bel voor een afspraak


(088) 030 04 11

Of E-mail ons


info@hypovisie.com
 

Referenties