Loopbaanbegeleiding & Outplacement

Outplacement is het adviseren en ondersteunen van werknemers naar nieuw werk. Het woord outplacement wordt meestal gebruikt als u onvrijwillig ander werk zoekt, bijvoorbeeld door (dreigend) ontslag of omdat uw jaarcontract niet verlengd wordt. Volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het doel van de transitievergoeding, outplacement of scholing voor het vinden van een nieuwe baan.

Loopbaanbegeleiding is breder en wordt ook gebruikt als u zelf het initiatief heeft genomen om advies in te huren. Bijvoorbeeld omdat u zich niet langer prettig voelt in uw werk of bij uw werkgever, vanwege veranderde privéomstandigheden (zoals kinderen of verhuizen) of simpelweg omdat u zich afvraagt of u niet toe bent aan ander werk.

 

Hoe werkt outplacement?

Outplacementbudget.
Een goede werkgever zal ter compensatie van het ontslag vaak een outplacementbudget aanbieden. Dat is een pot geld waarmee u een outplacementbureau mag inhuren. Een outplacementtraject kost meestal tussen de 5.000 en 10.000 euro en duurt doorgaans tussen de 6 en 9 maanden, het is echter maatwerk dus kan er van afgeweken worden.

 
HypoVisie Twente coacht en begeleidt u gedurende het hele outplacementtraject. De coach zal u niet alleen vragenstellen over uw diploma’s, kennis, ervaring en andere zakelijk aspecten, maar ook naar uw wensen, voorkeuren, dingen die u juist wel/ niet leuk vindt, thuissituatie en andere persoonlijke informatie.

Zelfstandig. 
Het doel van outplacement is om ervoor te zorgen dat er passend werk gevonden wordt in een werkomgeving waar men zich thuis voelt, ook op de lange termijn. De meeste mensen ambiëren nog altijd een vaste baan als werknemer, maar een toenemend aantal mensen overweegt om als Zelfstandige Zonder Personeel, de zgn. ZZP’er, een bepaalde dienstverlening of product te verkopen en zo een eigen werkomgeving te creëren.

Vrijblijvend een afspraak maken
 
 
 

De outplacementcoach van HypoVisie Twente zal een inventarisatie maken van een aantal zaken, zoals:

 

Wat kan ik? Hieronder vallen opleiding en diploma’s, maar ook uw ervaring, werkverleden, persoonlijkheid, sterke en zwakke eigenschappen. Zijn er kennislacunes? Zo ja, is het een optie tijd en geld te investeren in bij- of omscholing?

Wat wil ik? Ongeveer hetzelfde werk als in uw laatste baan, wilt u juist iets heel nieuws of weet u dat nog niet?

Hoe is de markt? Hoe is de situatie op de arbeidsmarkt voor uw specifieke kennis en ervaring? Heerst er schaarste of zijn er juist weinig banen? Als dat laatste het geval is, zijn er dan misschien aanverwante markten of vakgebieden waar de marktsituatie gunstiger is?

Solliciteren. Hebt u recente ervaring met solliciteren of heeft u voor het laatst gesolliciteerd met een handgeschreven brief? Hoe profileert u zich het best op social media? Niet alle social media zijn voor iedereen even nuttig, maar een LinkedIn-profiel is absoluut noodzakelijk.

Testen. Er zijn talloze testen om helpen te bepalen wat u wilt en kunt. Het meest bekende is de beroepskeuzetest. Zo’n test kan nuttig zijn voor mensen die niet zeker weten of ze wel in de juiste sector werken of het beroep hebben dat goed bij hun past. Daarnaast zijn er tientallen tests die inzoomen op bepaalde aspecten van het werk, zoals competenties. Bij een competentietest wordt gekeken naar uw sterke en zwakke punten in uw persoonlijkheid. Kunt u goed luisteren of is dat geen sterk punt van u? Neemt u vaak het initiatief of heeft u liever dat anderen het initiatief nemen?

Werkomgeving test. In wat voor soort bedrijfs- en werkcultuur voelt u zich thuis? Hoe denkt u over zaken als ruimte voor eigen creativiteit, de hoogte van het inkomen, de mate waarin individuele prestaties beloond worden, balans tussen werk en privé, status, en afwisseling in het werk?

Jobhunting
De coach van HypoVisie Twente zal een beeld schetsen van de kansen op de arbeidsmarkt, en vervolgens is het de tijd om te gaan zoeken.

Kortom, HypoVisie Twente is uw partner voor Outplacement.

 

Bel voor een afspraak


(088) 030 04 11

Of E-mail ons


info@hypovisie.com
 

Referenties